Dien een kleine dosis toe Romidepsin, een goedgekeurd medicijn om kanker te behandelen, is erin geslaagd om de moeilijkheden van sociale interactie kenmerken van Autismespectrumstoornissen (ASS) in een diermodel (muizen met een tekort aan een gen genaamd Shank 3, wat een belangrijke risicofactor is om te ontwikkelen autisme), volgens een studie die is gepubliceerd in Nature Neuroscience.

Het effect van de therapie met dit medicijn duurde drie weken, inclusief het stadium dat duurt tot het einde van de adolescentie, een cruciaal moment om communicatie en sociale vaardigheden te ontwikkelen. Deze periode zou gelijk staan ​​aan meerdere jaren in het leven van een persoon, dus de auteurs van het werk menen dat een vergelijkbare behandeling kan hebben langdurige effecten bij mensen.

Een kleine dosis romidepsine herstelde de expressie en genfunctie van de meeste van de 200 genen die waren onderdrukt in het diermodel van autisme

Het onderzoek is gebaseerd op een eerder onderzoek waaruit is gebleken dat het verlies van Shank 3-gen onderbrak de communicatie tussen de neuronen omdat het de NMDA-receptorfunctie (n-methyl-D-aspartaat) beïnvloedde, wat ingrijpt in cognitieve en emotionele regulatie, de belangrijkste sociale tekortkomingen die mensen met ASS hebben.

Herstel de genen die betrokken zijn bij neuronale communicatie

De auteurs van het nieuwe werk, onderzoekers van de Universiteit van Buffalo (UB), in de Verenigde Staten, bewezen dat ze dit konden voorkomen problemen van sociale interactie die autisme veroorzaakt met een minimale dosis romidepsin, omdat deze substantie de expressie en genfunctie van de meeste van de 200 genen die onderdrukt waren in het diermodel van de ziekte die ze gebruikten, kon herstellen en die de neuronale communicatie beïnvloedde.

Zoals uitgelegd door Zhen Yan, hoogleraar in de afdeling Fysiologie en Biofysica aan de Jacobs School voor Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen van de UB, gaat autisme gepaard met het verlies van veel genen en om sociale tekortkomingen te keren, is het noodzakelijk dat de gebruikte verbinding de een reeks genen die ingrijpen in deze neuronale communicatie, wat ze hebben bereikt met de medicatie, die ook geen noemenswaardige bijwerkingen heeft veroorzaakt.

IK HEB EEN VERBOD GEKREGEN... #2154 (September 2019).