De eerste Spaanse firma gespecialiseerd in de claim en verdediging, gerechtelijke en buitengerechtelijke, van de schade veroorzaakt door de bijwerkingen van de drugs is net opgericht, een probleem dat, in de meest ernstige gevallen (meer dan de helft van de geïncasseerde), veroorzaakt invaliditeit voor het leven, ziekenhuisopname en soms, tot de dood van de patiënt, volgens bronnen van het advocatenkantoor.

In Spanje wordt de registratie van de gemelde bijwerkingen beheerd via de Spaanse Pharmacovigilance Database (FEDRA) van het Spaanse geneesmiddelenbewakingssysteem voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik.

Bijwerking (ADR)

De ongunstige reactie op medicijnen bestaat uit een reeks symptomen of onplezierige of ernstige gezondheidsmanifestaties die de patiënt lijdt na toediening van het geneesmiddel aan doses die als therapeutisch of profylactisch worden beschouwd (preventie).

De geneesmiddelen die de meest ongunstige reacties veroorzaken zijn vaccins, die worden gebruikt voor de behandeling van infecties, zoals antibiotica, middelen tegen kanker, niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's) en psychotrope geneesmiddelen.

Er zijn veel factoren die de kans op het optreden van een dergelijke reactie kunnen vergroten, met de nadruk op:

  • Het gelijktijdig gebruik van verschillende medicijnen.
  • De ouderdom of de korte leeftijd van de patiënt.
  • De zwangerschap
  • Bepaalde ziekten.
  • Erfelijke factoren.

The Story Of Kai The Hatchet Wielding Hitchhiker (September 2019).