de DDT (dichloordifenyltrichloorethaan), een insecticide dat hoofdzakelijk wordt gebruikt om plagen te bestrijden die landbouwgewassen aantasten, en waarvan het gebruik meer dan 30 jaar geleden in veel landen werd verboden, is in verband gebracht met een verhoogd risico op het ontwikkelen van ziekten zoals kanker, Type 2 diabetes of de ziekte van Alzheimer. Nu heeft een nieuwe studie aangetoond dat de kinderen van vrouwen met hoge bloedwaarden van deze stof tijdens hun zwangerschap dat wel hebben meer kans om te ontwikkelen autisme.

In het onderzoek dat heeft aangetoond verband tussen blootstelling aan DDT en het verhoogde risico op autisme, en dat is gepubliceerd in American Journal of Psychiatry, analyseerde de gegevens van meer dan een miljoen zwangere vrouwen en hun kinderen geboren tussen 1987 en 2005, uit de 'Finse prenatale studie van autisme', waaronder 778 gevallen van infantiel autisme werden geïdentificeerd.

De auteurs van het werk, onderzoekers van de School of Public Health en de afdeling Psychiatry of Columbia University, hebben de DDT-niveaus in bloedmonsters van zwangere vrouwenen hield rekening met andere factoren die het risico op autisme, zoals de leeftijd van de ouders en de familiegeschiedenis van psychische aandoeningen, zouden kunnen vergroten.

Hoewel DDT niet langer wordt gebruikt, is het nog steeds aanwezig in de omgeving en in ons lichaam, en zwangere vrouwen kunnen dit toxisch overdragen aan de zich ontwikkelende foetus.

Prenatale blootstelling aan DDT verhoogt het risico op autisme

Ze vonden dat als het bloed van de moeder een metaboliet van DDT had dat hoger was dan normaal, ze twee keer zoveel kans hadden om hun kind te laten lijden aan autisme, in vergelijking met de controlegroep vrouwen van wie de nakomelingen niet waren getroffen door deze aandoening. Andere giftige chemicaliën, zoals polychloorbifenylen (PCB's) hadden geen effect op autisme of andere problemen in verband met de hersenfuncties van kinderen.

Alann S. Brown, de hoofdonderzoeker, heeft verklaard dat zijn bevindingen het eerste bewijs leveren dat de relatie tussen blootstelling van moeder aan deze organische verontreinigende stof en het verhoogde risico op autisme bij zijn nakomelingen heeft aangetoond, door middel van een biologische marker aangetroffen in het bloed van de zwangere vrouw, omdat eerdere onderzoeken waren gebaseerd, bijvoorbeeld op de nabijheid van de verblijfplaats van de zwangere vrouw op plaatsen die met dit toxine waren verontreinigd.

De wetenschapper legde uit dat hoewel DDT niet langer wordt gebruikt, het is nog steeds aanwezig in de omgeving en in het bloed en de weefsels van de mens, en zwangere vrouwen kunnen de giftige stoffen overbrengen naar de zich ontwikkelende foetus, en daarom is het van mening dat Prenatale blootstelling aan DDT, samen met andere genetische en omgevingsfactoren, een trigger kan zijn voor autisme.

What the Health!!voeding en gezondheid NL ondertiteling (September 2019).