Verklein de consumptie van vlees ongeveer 30%, zou het milieu ten goede komen omdat het zou bijdragen aan een lagere CO2-uitstoot (kooldioxide), naast het verbeteren van de gezondheid van mensen die dit voedsel vaker in hun dieet opnemen dan wordt aanbevolen.

De resultaten van een onderzoek dat is gepubliceerd in The Lancet ze waarschuwen dat zelfs als we erin slagen de huidige afhankelijkheid van fossiele brandstoffen (olie, kolen en aardgas) te verminderen, deze maatregel niet voldoende zou zijn om de CO2-uitstoot naar de atmosfeer te minimaliseren.

Aan de andere kant, als we hieraan een reductie toevoegen van ongeveer een derde in de veehouderij en in de consumptie van vleesproducten, zou de gezondheid van de bevolking verbeteren en de uitstoot verminderen.

Gegevens van de FAO (Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties) geven aan dat de vleesproductie verantwoordelijk is voor ongeveer 18% van de uitstoot van broeikasgassen.

Wetenschappers verklaren dat het van essentieel belang is om een ​​globale strategie vast te stellen om maximale voordelen te halen uit de beperking van de productie en consumptie van vlees, en dat op dit moment de klimatologische voordelen worden behaald in landen met de hoogste productieniveaus .

869-2 Be Organic Vegan to Save the Planet, Multi-subtitles (September 2019).