Het gebruik van denosumab verhoogt de botmineraaldichtheid en vermindert de botvernietiging veroorzaakt door osteoclasten bij patiënten met osteoporose. Dit voorschot zal de behandeling en preventie van deze ziekte en andere pathologieën geassocieerd met botverlies helpen.

Denosumab is een monoklonaal antilichaam dat samen met het RANKL-eiwit botvernietiging voorkomt

Volgens de resultaten van een studie gepubliceerd in The New England Journal of Medicine, resulteerde behandeling met denosumab gedurende een periode van 6 maanden in een afname in botresorptie samen met een snelle toename in botmineraaldichtheid. bot. Nuttig zijn voor de behandeling van patiënten met osteoporose.

Deze studie omvatte 412 vrouwen na de menopauze met een lage botmineraaldichtheid en een gemiddelde leeftijd van 63 jaar, die werden geëvalueerd voor botregeneratie en verminderd botverlies.

Na het willekeurig kiezen van een criterium ontvingen sommige vrouwen een injectie met denosumab en anderen een placebo, waarbij een toename van de botmineraaldichtheid van de lumbale wervelkolom met 3-7% werd waargenomen bij die patiënten aan wie denosumab was gegeven. .

Toedienen van een subcutane inspuiting onder een hoek van 45 graden (Augustus 2019).