de getijdenenergie Het valt binnen de categorie van hernieuwbare energiebronnen en is niet vervuilend, maar niet alles wat daarmee samenhangt, is goed nieuws. Het presenteert ook wat ongemak, waaronder blijkt dat:

  • Het schaadt het ecosysteem. Dier- en plantensoorten worden beïnvloed door het proces van het verkrijgen van de krachtcentrales, zelfs verdwijnen rond deze faciliteiten, en produceren ook verschuivingen in de zeebodem. Het heeft ook een negatief effect op de kwaliteit en het zoutgehalte van het water.
  • Het heeft een negatieve impact op het landschap. De infrastructuren die deel uitmaken van de energiecentrales voor het gebruik van getijdenenergie wijzigen de natuurlijke omgeving vanwege de omvang en uitbreiding ervan.
  • De bouw van een getijdenenergiecentrale vereist initiaal belangrijke economische investeringen van miljarden euro's. Dit zijn grote constructies die een enorme hoeveelheid economische en materiële middelen vereisen om ze te bouwen.
  • Afhankelijk van de mate van de getijden. De hoeveelheid energie die kan worden verkregen, hangt af van het bereik van de zeebeweging. Daarom zijn niet alle geografische regio's optimaal om een ​​goede prestatie van deze energiebron te verkrijgen.

Energie-oplossingen: Getijdenenergie (September 2019).