Een onderzoek dat is uitgevoerd aan de Universiteit Twente (Nederland) heeft dat aangetoond dynamische polsorthesen, apparaten die de patiënt in staat stellen zijn vingers te bewegen, zijn in staat om de pijn van mensen die getroffen zijn door reumatoïde artritis significant te verminderen - een chronische auto-immuunziekte die pijn, ontsteking en stijfheid in de gewrichten veroorzaakt, waardoor het functioneren en de mobiliteit van dezelfde-, dus ze kunnen helpen om de kwaliteit van leven van patiënten substantieel te verbeteren, aangezien ongeveer 75% van de mensen die lijden aan reumatoïde artritis het in de pols hebben en de ziekte ook de kleine gewrichten van de hand, inclusief de knokkels en de middelste delen van de vingers.

De onderzoekers evalueerden de voordelen die werden behaald met het gebruik van dynamische orthesen bij 33 patiënten met polsartritis die voldoende mobiliteit hadden om hun dagelijkse activiteiten uit te voeren. Na vier weken zagen ze dat patiënten die gedurende de dag dynamische orthesen hadden gebruikt pijn hadden verminderd met 32% vergeleken met 16% afname van patiënten die ze niet hadden gedragen. Bovendien vonden ze dat de gemiddelde grijpkracht met 5% was verhoogd bij degenen die de orthese hadden gebruikt terwijl deze in de controlegroep met 8% was verminderd.

lopen trainen - Nardi Ilic vlog#7 De Grote Verandering (Augustus 2019).