De mate van vervuiling als gevolg van fijne deeltjes in de tabaksrook in de horecagelegenheden van de stad Zaragoza, overschrijdt vier tot acht keer het maximale niveau dat door de Gezondheidsraad als aan te bevelen wordt beschouwd, en is tien keer hoger dan de gemiddelde vervuiling in de straten van de stad.

Dit is de conclusie van een studie uitgevoerd door onderzoekers gespecialiseerd in roken aan de Faculteit Geneeskunde van de Universiteit van Zaragoza, die de hoeveelheid inadembare deeltjes in suspensie heeft berekend in 111 horecazaken (cafés, bars, restaurants, pubs en nachtleven) van deze stad in de loop van anderhalf jaar.

Onderzoek heeft aangetoond dat de vervuiling veroorzaakt door tabaksrook in gebouwen waar roken is toegestaan, aanzienlijk hoger is dan de door de gezondheidsautoriteiten aanbevolen maximumgehalten, die niet hoger mogen zijn dan 65 g / m. De gedetecteerde niveaus schommelen echter tussen de 450,33 g / m van de pubs, de 265,04 g / m bars en cafetaria's en de 161,12 g / m die werden gevonden in restaurants.

In pubs en disco's - waar de hoogste concentratie van deze deeltjes werd gedetecteerd - zijn obers onderworpen aan een gemiddelde blootstelling die verdrievoudigt, tenminste die van individuen die leven met rokers. Deze gegevens bevestigen dat onvrijwillige blootstelling aan tabaksrook een belangrijk probleem voor de volksgezondheid is in ons land, vooral in de horecasector, omdat roken op de meeste van deze werkplekken is toegestaan.

191st Knowledge Seekers Workshop - Sept 28, 2017 (September 2019).