Het is handig om elk geval te individualiseren rekening houdend met factoren zoals de leeftijd van de vrouw en haar verloskundige geschiedenis, de staat van angst van het paar, enz., Naast de economische kosten en de emotionele impact van de tests die nodig zijn om uit te voeren. In het algemeen wordt aanbevolen dat:

  • Koppels met slechts één abortus vereisen geen specifieke beoordeling. Ze kunnen emotionele steun, een vriendelijke behandeling en adequate informatie over de prognose voor een toekomstige zwangerschap vereisen, wat meestal gunstig is (80-90% krijgt later een normale zwangerschap).
  • Begin met de studie als er al twee abortussen zijn opgetreden, vooral als de leeftijd van de moeder te hoog is, het paar in een staat van angst leeft vanwege dit probleem, enzovoort.

Frequentie van onvruchtbaarheid

Het risico van klinische abortus, geverifieerd door hormonale bepalingen of echografie, is ongeveer 15%. Het totale aantal afgebroken zwangerschappen, inclusief zeer vroege zwangerschappen, is echter veel hoger, aangezien het normaal is dat twee van de drie opvattingen niet worden gedetecteerd, aangezien de zwangerschapsafbreking vóór de menstruatie plaatsvindt.

In het geval van herhaalde abortussen is het bekend dat het gemiddelde risico praktisch constant blijft na de eerste abortus, verdubbelt na de tweede en triples na de derde. Dit maakt het meestal raadzaam om onderzoek naar onvruchtbaarheid na een geïsoleerde abortus uit te voeren, maar dit wordt aanbevolen na twee opeenvolgende abortussen.

Binaural Beat Frequency associted with Gentials (Oktober 2019).