de elektriciteit dat wordt bereikt vanuit de getijdenenergie het vereist grote engineeringprojecten. We hebben het hier over gigantische turbines, waarvan de beweging haar kracht overdraagt ​​aan elektrische generatoren waarmee ze naar het buitenland wordt gedistribueerd. Hoewel dit het algemene concept is, zijn er wel degelijk drie verschillende methoden om getijdenenergie te verkrijgen die al in verschillende delen van de wereld worden gebruikt. Ze zijn de volgende:

  • De meest gebruikte is om een ​​te bouwen dam bij ingangen van de zee, zoals baaien, fjorden of estuaria, die water door een systeem van poorten houdt. In perioden van laagtij waarbij er een hoogteverschil is tussen de ene en de andere kant van de dijk, komt water vrij door de turbines, waarvan de rotatie energie genereert.
  • Een andere vorm van productie is het gebruik van generatoren met propellers gelegen onder het water, die roteren als gevolg van de stuwkracht van de zeestromingen. Ze lijken op windmolens, maar in dit geval profiteren ze van de kinetische energie (opgewekt door de beweging) van de zee.
  • Ten slotte wordt getijdenenergie verkregen via dammen van grote lengte waar een groot aantal turbines beschikbaar zijn. In dit geval worden er geen agglomeraties van water gecreëerd om deze vervolgens vrij te geven, zoals in de dijken, maar de passage van stromingen wordt in de ene en de andere richting gebruikt om de propellers van de generators te verplaatsen.

ZEITGEIST MOVING FORWARD (Nederlandse Ondertitels) (September 2019).