Plotselinge kinderdoodsyndroom heeft geen symptomen en treedt onverwacht op, meestal als de baby slaapt. Om deze reden kan SIDS niet individueel worden voorkomen, omdat het vooralsnog onmogelijk is om toekomstige slachtoffers van deze pathologie te identificeren of effectief in te grijpen.

Er kunnen echter bepaalde maatregelen worden genomen om het risico te verminderen. Dit doel kan worden bereikt, zoals blijkt uit de afname van het aantal gevallen van plotseling overlijden als gevolg van het lagere gebruik van buikligging.

Aanbevelingen om wiegendood te voorkomen

  • Plaats altijd zuigelingen in liggende positie om te slapen (met het gezicht naar boven). Deze positie heeft geen negatief effect op de gezondheid van het kind, dat alleen in de instructies van de kinderarts moet worden geplaatst. Het is ook niet raadzaam voor de baby om op zijn / haar zij te slapen, omdat hij / zij kan rollen en op zijn / haar buik terechtkomt.
  • De beste plaats voor het kind om te slapen is een koekoek die voldoet aan veiligheidsnormen vastgesteld door de bevoegde autoriteiten.
  • De baby's ze mogen niet slapen op waterbedden, banken, zachte matrassen of andere zachte oppervlakken.
  • Vermijd het gebruik zachte materialen zoals kussens, dekbedden, kussens, dekens of poppen op de plaats waar het kind slaapt, en evenmin bij hem in de buurt. Vermijd slecht passend beddengoed. Het is raadzaam om een ​​tas te gebruiken in plaats van vellen.
  • Dat zou niet moeten deel een bed of slaap met de babyhet is beter om de koekoek dicht bij het bed van de ouders te plaatsen.
  • Vermijd oververhitting en het teveel aan kleding. Het kind moet lichte kleding dragen om te slapen. U moet de kamertemperatuur zodanig aanpassen dat deze geschikt is voor de baby en nooit roken in zijn aanwezigheid of in de kamer waar hij slaapt.
  • Gebruik geen apparaten die zijn ontworpen voor behoud de houding van het kind terwijl hij slaapt.
  • Dien geen medicatie toe aan het kind of andere stoffen die een sedatieve werking kunnen hebben.
  • Verleng deze tips tot familieleden die dat wel zijn af en toe voor het kind zorgen of in crèches.

Film Theory: The Tide Pod Challenge - EXPOSED! (Augustus 2019).