Momenteel zijn er 109 landen met endemische malaria, 45 van hen in de Afrikaanse regio van de WHO. Endemische malaria wordt niet langer waargenomen in veel gematigde landen en ontwikkelde gebieden van tropische landen, maar het is een belangrijke oorzaak van ziekte in veel tropische en subtropische gebieden waar de sociaal-economische ontwikkeling tekortschiet. Gebieden met hoge overdraagbaarheid worden ook geïdentificeerd in het Amazonegebied en in Zuidoost-Azië.

Bovendien zijn er toenemende problemen van geneesmiddelresistentie van de parasiet en resistentie van vectoren tegen insecticiden. de malaria Het blijft vandaag, zoals al eeuwenlang, een zware last voor de bevolking van de tropen en een gevaar voor de mensen die naar deze gebieden reizen.

Malaria-uitroeiing is in de meeste tropische gebieden niet mogelijk vanwege de grote verspreiding van muggenbroedgebieden malariamug, het grote aantal geïnfecteerden en het gebrek aan middelen, infrastructuren en controleprogramma's. Indien mogelijk moet de ziekte worden ingeperkt door de verstandig gebruik van insecticiden om de vectormug te elimineren, de snelle diagnose en adequate behandeling van de patiënt, en de toediening van chemoprofylaxe aan hoog-risico groepen.

Een van de beschikbare middelen voor malaria voorkomen en bestrijden opvallen:

  • De muskietennetten worden behandeld met langdurige insecticiden (vooral met pyrethroïden).
  • Spuiten van interieurs met residuen van insecticiden.
  • De gecombineerde behandeling met artemisinins (TCA).
  • Intermitterende preventieve behandeling tijdens zwangerschap (IPT).

15 methoden voor vetverlies (September 2019).