De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwt in een rapport dat er in 2013 bijna een half miljoen meer gevallen van waren tuberculose van wat was gepland en dat de multiresistente soortendat wil zeggen, die die resistent zijn geworden tegen verschillende geneesmiddelen waarmee deze ziekte gewoonlijk wordt behandeld, blijven toenemen.

Hoewel het sterftecijfer sinds 1990 met 45% is gedaald, en er wordt geschat dat sinds het jaar 2000 ongeveer 37 miljoen mensen zijn gered dankzij de vooruitgang in diagnose en behandeling, zijn de gevallen van geregistreerde multiresistente tuberculose verdrievoudigd sinds 2009.

Het WHO-rapport stelt dat tuberculose de tweede dodelijke ziekte is die wordt veroorzaakt door een enkele besmettelijke agent, en dat het gebrek aan economische middelen het moeilijk maakt om wereldwijd tegen deze epidemie te strijden. Volgens de schattingen van de organisatie zou 8,000 miljoen dollar per jaar nodig zijn om het probleem effectief te bestrijden.

Gevallen van extreem resistente tuberculose zijn al in 100 landen ontdekt

De gevallen van extreem resistente tuberculose - de duurste en moeilijkst te behandelen, en die ook een ernstige bedreiging vormen vanwege het grotere risico op besmetting van mensen rond de zieken - zijn al in 100 landen ontdekt.

Het is echter bewezen dat de toegang van de bevolking tot een vroege diagnose en behandeling het aantal gevallen aanzienlijk vermindert en daarom benadrukken de deskundigen de noodzaak om voldoende middelen beschikbaar te stellen voor onderzoek om nieuwe geneesmiddelen, diagnostische tests en vaccins om de epidemie te stoppen.

Die Antibiotika Falle MRSA multiresistente Keime (September 2019).