Slechts 35 (51%) van de 68 drugs aangenomen van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) voor de behandeling van kanker tussen 2009 en 2013 is aangetoond dat het de kwaliteit van leven verbetert of de overleving van patiënten verlengt in vergelijking met eerder beschikbare geneesmiddelen of placebo, na een follow-up periode van tussen de drie en acht jaar na de commercialisering en de voordelen die deze bieden Geneesmiddelen zijn over het algemeen 'marginaal', zoals blijkt uit een onderzoek van onderzoekers aan King's College London in het Verenigd Koninkrijk, dat is gepubliceerd in The British Medical Journal.

Courtney Davis, die het onderzoek heeft geleid, heeft dit gewaarschuwd geneesmiddelen voor kanker ze zijn ook duurder, en om geneesmiddelen goed te keuren die geen significante klinische voordelen hebben en die betaald worden door volksgezondheidsstelsels, kan het individuele patiënten schaden en de broodnodige middelen voor de samenleving als geheel verspillen. Bovendien zijn 39 van de goedgekeurde therapieën - die 57% van het totaal van de onderzochte periode vertegenwoordigen - op de markt geïntroduceerd zonder enig bewijs van hun vermogen om de overleving of levenskwaliteit van de patiënten te verbeteren.

57% van de goedgekeurde oncologische therapieën werden gelanceerd zonder enig bewijs van hun vermogen om de overleving of kwaliteit van leven van patiënten te verbeteren.

Doel: verbetering van het model voor goedkeuring van geneesmiddelen

Davis voegt eraan toe dat de bevindingen van zijn werk suggereren dat het mogelijk is dat de patronen van bewijs voor de regulatie van farmacologische producten niet de ontwikkeling van die geneesmiddelen bevorderen die het beste aansluiten bij de behoeften van patiënten en gezondheidswerkers. . Dit is een extra moeilijkheid voor regeringen om te beslissen welke behandelingen moeten worden gefinancierd en wat niet.

Zoals Vinay Prasad van de Universiteit voor Gezondheid en Wetenschappen in Oregon (Portland, VS) in een redactioneel artikel uitlegt over het welzijn van patiënten, is het essentieel om rekening te houden met de kosten en toxiciteit van oncologische geneesmiddelen, en alleen een behandeling aan een patiënt toedienen wanneer verwacht kan worden dat deze een redelijke verbetering in hun overleving of levenskwaliteit geeft, iets dat volgens de resultaten van de nieuwe studie niet is wat er in de helft van de gevallen gebeurt, dus de Het huidige model voor onderzoek en ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen moet worden herzien.

David Agus: A new strategy in the war against cancer (Oktober 2019).