Schizofrenie heeft een grote kans op cardiovasculaire complicaties vanwege de aanwezigheid van risicofactoren zoals: roken, zwaarlijvigheid, enz. Daarom hebben ze een slechtere gezondheid dan de bevolking in het algemeen. Schizofrenie is een psychische aandoening waarbij de patiënt ervaart dat zijn mentale processen en zijn wil niet onder controle zijn.

Een studie, waarvan de resultaten zijn gepubliceerd in het tijdschrift "European Psychiatry", laat zien dat de oorzaken die een hoger risico op hart- en vaatproblemen veroorzaken hypercholesterolemie en triglyceriden zijn, samen met een minimum aan follow-up van aanbevelingen in het dieet en gewichtsverlies.

In de onderzoeken werden klinische analyses uitgevoerd, zoals: meting van gewicht, lengte, hartslag, elektrocardiogrammen, enzovoort, aan 733 patiënten die leden aan schizofrenie tussen december 2004 en mei 2005.

De resultaten van de studie waren duidelijk: 66% van de deelnemers aan de studie had hypercholesterolemie, 26% had hoge triglycerideniveaus en 8% had diabetes.

Miquel Bernardo, directeur van het Schizophrenia-programma in de ziekenhuiskliniek in Barcelona, ​​merkt op dat "het sterftecijfer van mensen met schizofrenie tussen 2 en 3 keer hoger is dan de algemene bevolking", vanwege het hogere risico op cardiovasculaire, respiratoire en infectieuze complicaties , die drie keer hoger kan zijn dan die van gezonde mensen.

Why do we sleep? | Russell Foster (September 2019).