Van 0% tot 33%

Je weet hoe je kunt vergeven

Je denkt dat 'morros' zijn idioten zijn ... en soms denk je er niet eens over na, je vergeet het gewoon. Zonder twijfel, leef je op deze manier meer kalm, maar onderschat de ervaring niet om niet twee keer op dezelfde steen te vallen.

Van 33% tot 66%

Je vergeeft een en niet meer

Je voelt een wantrouwen tegenover vergeving. Daarom is het moeilijk voor je om te vergeven, maar als je het voorstelt, snap je het. Natuurlijk zorg je ervoor dat ze het niet nog een keer doen.

Van 66% tot 100%

Je weet niet of wilt vergeven

Het is moeilijk voor je om te vergeven; Vaak stel je het niet voor. Wanneer woede en teleurstelling het overnemen, kun je niet eens nadenken over de schade die je kunt aanrichten aan de ander met je wraak. We raden u aan om twee keer na te denken en anderen de gelegenheid te geven fouten te maken.

The Rules for Rulers (November 2019).