In Spanje, tussen 0,9 en 1,8 miljoen gevallen van acute rhinosinusitis. De geschatte kosten van een episode van acute rhinosinusitis bedragen 795 euro. Rekening houdend met het feit dat in Spanje tussen 0,9 en 1,8 miljoen gevallen jaarlijks worden geregistreerd, wordt geschat dat de geschatte kosten van acute rhinosinusitis in ons land tussen 700 en 1400 miljoen euro per jaar bedragen. Dit komt omdat de patiënten dat zijn polimedicados, niet het gewenste resultaat krijgen.

Miljoenen mensen lijden aan deze pathologie, waardoor rhinosinusitis wordt omgezet in een van de aandoeningen met de grootste medische gevolgen en negatieve gevolgen voor de economie van de Europese Unie. Dit werd benadrukt door de PROSINUS-studie, die de diagnose en het therapeutisch beheer van deze ziekte analyseert, en ook de eerste die specifiek de sociaaleconomische impact in Europa heeft geëvalueerd. Het is de eerste Spaanse epidemiologische en prospectieve studie.

Voor hun behandeling stellen otolaryngologen drie basisdoelstellingen vast: verlichting van symptomen, snelle genezing van de ziekte en preventie van complicaties. Specialisten proberen ook geen misbruik te maken van het gebruik van antibiotica en mucolytica omdat ze denken dat patiënten gepolicoficeerd zijn en ze niet altijd genezen op de geplande tijd, vastgesteld in een maand.

Was dem Darm guttut, hilft den Nasennebenhöhlen | Die Ernährungs-Docs | NDR (Augustus 2019).