de gevoel van eigenwaarde we kunnen het definiëren als de beoordeling die we van onszelf maken op basis van de ervaringen en sensaties die we gedurende het hele leven hebben ervaren. De verwachtingen die we over onszelf en ons zelfbeeld hebben, hangen voor een groot deel af van dat fundamentele aspect om te slagen in wat we willen gaan doen.

De ontwikkeling van het zelfrespect

Niemand wordt geboren met een bepaald niveau van zelfrespect. Het zelfrespect ontwikkelt zich gedurende ons hele bestaan. Hiervoor zijn er verschillende factoren die kunnen worden ingedeeld in twee hoofdgroepen:

  • Omgevings- of ervaringsfactoren (de context): de gebeurtenissen, anekdotes, omstandigheden, etc. die we gedurende ons leven leven, zijn enkele van de belangrijkste componenten die een bepalende invloed hebben op ons niveau van zelfrespect, waardoor het hoog of laag wordt. Binnen deze groep nemen we ook onze manier op om problemen en het resultaat ervan op te lossen, waardoor we ons meer of minder competent voelen in het geval van tegenspoed. Ook binnen deze groep van factoren vallen de mensen om ons heen op. De mensen die deel uitmaken van ons leven, de manier waarop ze ons behandelen, de berichten die ze ons geven ... kunnen maken laten we leren elkaar te zien op een bepaalde manier. Een voorbeeld hiervan is wanneer we ons vaak realiseren dat we dezelfde berichten herhalen die onze ouders of leraren ons hebben gegeven of die onze vrienden of ons paar ons tegenwoordig geven. In veel gevallen zijn ze het innerlijke stem van ons zelfrespect
  • Cognitieve factoren (onze geest): Zo belangrijk is wat ons in het leven overkomt als de interpretatie die we geven aan wat er is gebeurd. In die zin zal de uitleg die we geven aan onze successen en mislukkingen een zeer belangrijke invloed hebben op ons zelfrespect. Dit alles heeft te maken met het gebied van attributies. Het is bijvoorbeeld niet hetzelfde om te geloven dat we een test gelukkig hebben doorstaan, dan om te geloven dat we het dankzij onze inspanningen hebben bereikt. Tegelijkertijd zal de manier waarop we de wereld zien, van grote invloed zijn op hoe we ons voelen en dit gevoel zal op zijn beurt onze niveaus van zelfrespect beïnvloeden. Er zijn bijvoorbeeld mensen die, geconfronteerd met een minimale fout, al van mening zijn dat alles verkeerd is gedaan, waardoor hun zelfrespect op een zeer laag niveau blijft.

Deze elementen geven aanleiding tot ons zelfbeeld, dat op zijn beurt uit verschillende delen bestaat, die niet met elkaar te maken hoeven te hebben, en die te maken hebben met 'wat een persoon is': intellectueel zelfrespect, fysiek, sociaal, familie, professioneel, et cetera. Deze componenten hebben te maken met hoe we onszelf op verschillende gebieden van ons leven zien.

Als je wilt weten op welke niveaus je bent, probeer dan onze zelfwaarderingstest te doen

Hoe krijg ik meer eigenwaarde? (Oktober 2019).