De technieken van geassisteerde voortplanting zijn een hulpmiddel dat steeds vaker wordt gebruikt bij het zoeken naar een baby. Alleen in ons land komen drie van de honderd kinderen naar de wereld via deze technieken, volgens gegevens die zijn verstrekt in een meditatiesessie over menselijke voortplanting, georganiseerd door Merck in Cuenca.

Dit soort behandelingen wordt in toenemende mate geperfectioneerd en de slagingspercentages nemen toe, maar er zijn veel paren die na maanden van pogingen hun doel niet bereiken en dat betekent slijtage aan hen die in aantallen gevallen in angstbeelden en psychologische stress die uiteindelijk de stopzetting van de vruchtbaarheidsbehandeling van ongeveer een op de drie paren die ze ondergaan.

De overgrote meerderheid van deze drop-outs en die stress wordt veroorzaakt door de grote sociale druk Ze voelen zich om hen heen in het proces van het zoeken naar de baby. Dit, samen met de stress die meestal de therapie zelf veroorzaakt, maakt de rol van vruchtbaarheidsdeskundigen van vitaal belang om hen te helpen, zoals Dr. Alfonso de la Fuente, medisch directeur van het European Fertility Institute (IEF), opmerkt. Hij wijst erop dat zij in staat moeten zijn om hun steun te geven en stellen te voorzien van waarheidsgetrouwe informatie en kwaliteit van het proces dat zij ondergaan om de realiteit ervan te kennen.

Onder onze gerelateerde onderwerpen vindt u informatie over wat stress is, wat het veroorzaakt en vooral hoe u het kunt leren beheersen.

4. Studeren zonder stress: hoe doe je dat? (September 2019).