Een nieuwe studie gepubliceerd in 'Annals of Epidemiology' heeft aangetoond dat er een omgekeerde relatie bestaat tussen de consumptie van volle granen en weerstand tegen insuline en dat daarom de regelmatige consumptie van granen en volkorenbrood het risico op het ontwikkelen van type II diabetes vermindert.

Om het onderzoek uit te voeren volgde het team van onderzoekers, geleid door Dr. Emily D. Parker, gedurende een periode van acht jaar tot 72.215 vrouwen na de overgang, tussen 50 en 79 jaar oud, die werden opgenomen in een studie observatie genaamd 'Women's Health Initiative'.

Een nieuw onderzoek concludeert dat er een omgekeerde relatie bestaat tussen de consumptie van volle granen en insulineresistentie

Aan het begin van het onderzoek werd aan de deelnemers een vragenlijst voorgelegd om hun dieet te analyseren en om te weten hoe vaak bepaalde voedingsmiddelen werden geconsumeerd, waaronder ook brood en andere granen. Tijdens de follow-up werden deze vrouwen elk jaar gevraagd of zij een diagnose van type II-diabetes hadden ontvangen.

De auteurs van de studie merkten op dat de incidentie van deze ziekte bij de deelnemers aan de studie 63 was per 10.000 vrouwen en per jaar. Na evaluatie van de invloed van andere factoren en variabelen, zowel diëten als andere, bleek dat vrouwen die een grotere hoeveelheid volle granen consumeerden een lager risico hadden op diabetes type II.

11 voordelen van haver (Oktober 2019).