De Medische Vereniging van Madrid heeft zijn bezorgdheid geuit over de toename van de verkoop van geneesmiddelen via internet, die zij beschouwen als een risico voor de gezondheid van de bevolking. Madrileense artsen waarschuwen voor het gevaar van het verkrijgen van medicijnen op deze manier omdat ze, zoals ze waarschuwen, de beveiligingsmaatregelen die door de Europese Unie.

Deze geneesmiddelen kunnen ontoereikend zijn voor de behandeling van een ziekte, hetzij door het werkzame bestanddeel niet in voldoende hoeveelheid te bevatten om effectief te zijn, omdat de hoeveelheid excessief is, of omdat het niet eens het bevat. Bovendien kunnen ze schadelijk zijn voor de gezondheid door een toxische component op te nemen.

Eduardo Gómez-Acebo, stemhebbende van niet-medische artsen, verklaart in een verklaring dat om de veiligheid en doeltreffendheid van geneesmiddelen te waarborgen, deze moet worden onderworpen aan uitgebreide controles door de bevoegde autoriteiten, en dat de verwerving ervan op internet risico's met zich meebrengt mogelijke schade die de gezondheid kan schaden.

Het is belangrijk dat consumenten zich ervan bewust zijn dat het kopen van medicijnen via het netwerk veel risico's met zich meebrengt en moedigt onverantwoordelijke zelfmedicatie en ongecontroleerd gebruik van geneesmiddelen aan.

Vraag van de week: Betalen op internet (Consumentenbond) (September 2019).