Een onderzoek waarvan de gegevens werden verkregen uit het medische tijdschrift The Lancet, toont aan dat de gezamenlijke toepassing van chemotherapie en radiotherapie om hoofd- en nekkanker te behandelen de halfwaardetijd van deze patiënten verhoogt.

Wanneer dit type kanker alleen als behandeling radiotherapie krijgt, heeft het een gemiddelde overleving van 1,1 jaar, vergeleken met de 2,2 jaar dat het zou hebben als chemotherapie en radiotherapie tegelijkertijd zouden worden gebruikt.

Dit onderzoek werd uitgevoerd bij verschillende groepen patiënten, wat aangeeft dat chemotherapie die tegelijkertijd met radiotherapie werd toegediend, zowel het aantal sterfgevallen als de chemotherapie verminderde bij patiënten die niet operatief werden behandeld.

Daarentegen hadden mensen met kanker die al een operatie hadden ondergaan, geen baat bij de toevoeging van chemotherapie aan de traditionele behandeling, dat wil zeggen radiotherapie.

Food as Medicine: Preventing and Treating the Most Common Diseases with Diet (September 2019).