Atopische dermatitis, een aandoening die de huid aantast en die gekenmerkt wordt door een overmatige gevoeligheid van het immuunsysteem voor blootstelling aan bepaalde allergenen, heeft de afgelopen decennia zijn prevalentie verhoogd. Het is een frequentere pathologie bij kinderen, die meestal minder ernstig is bij volwassenen.

Een recent onderzoek waaraan tal van internationale entiteiten en universiteiten hebben deelgenomen en dat is gepubliceerd door onderzoekers van de Universiteit van Murcia, heeft een verband gevonden tussen obesitas bij kinderen en atopische dermatitis en, hoewel het niet mogelijk was om aan te tonen dat er een oorzaak en gevolg relatie tussen beide aandoeningen, de auteurs van het werk menen dat obesitas bij kinderen een risicofactor is voor het ontwikkelen van atopische dermatitis, en dat is onafhankelijk van de hoeveelheid lichaamsbeweging die ze beoefenen.

Obesitas bij kinderen is een risicofactor voor het ontwikkelen van atopische dermatitis, ongeacht de hoeveelheid lichaamsbeweging die ze beoefenen

De resultaten van de studie laten ook zien dat, in tegenstelling tot wat er gebeurt met obesitas, er een negatief verband bestaat tussen atopische dermatitis en de consumptie van zuivelproducten en noten en de oefening.

De onderzoekers zijn van mening dat er meer onderzoeken moeten worden uitgevoerd om de verkregen gegevens te bevestigen, en ook helpen bepalen hoe de verschillende geanalyseerde factoren met elkaar in wisselwerking staan ​​en wat de oorzaak en gevolgrelaties zijn die tussen hen zijn vastgesteld.

Den Haag Frontaal Afl 45 2011 (November 2019).