Een studie die gegevens van analyseerde British Medicine Journal heeft onthuld dat meer dan de helft van de sterfgevallen van kinderen en jongeren in de leeftijd tussen 10 en 24 te wijten zijn aan verkeersongelukken en geweld.

De studie observeerde ook verschillen tussen mannen en vrouwen: in het geval van jonge mannen is 52% van de sterfgevallen te wijten aan verkeersongelukken, verdrinkingen, branden, zelfmoord, geweld en oorlog, 27% van de sterfgevallen wordt veroorzaakt door infectieziekten en 21% chronische ziekten.

In het geval van vrouwen stierf 33% aan infecties, 30% aan verwondingen of verwondingen, 22% aan chronische ziekten en de resterende 15% stierf als gevolg van maternale aandoeningen.

Echter, zoals de auteurs van het onderzoek aangeven, zijn deze gegevens in tegenspraak met de visie van gezondheidsministers over de hele wereld die vinden dat de belangrijkste doodsoorzaak in deze groep ziekten zijn zoals HIV / AIDS.

Het onderzoek laat ook zien dat de meerderheid van de sterfgevallen onder jongeren plaatsvond in arme landen met lage inkomens in gebieden zoals Sub-Sahara Afrika en Zuidoost-Azië.

Met het oog op deze gegevens heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) tot doel het aantal sterfgevallen van jongeren als gevolg van verwondingen te verminderen, en passende preventiemaatregelen vast te stellen.

VEGAN WOMAN ENDS UP IN MEAT EATER'S ARMS (September 2019).