Onderzoekers van de Leeds Institute of Molecular Medicine (Verenigd Koninkrijk) hebben opgemerkt dat in de patiënten met huidkanker die een hoog niveau hebben vitamine Dletsels veroorzaakt door melanoom zijn dunner en hebben minder ernst, waardoor ze een lagere mate van terugval van de ziekte hebben.

Onderzoekers kwamen tot deze conclusie na het uitvoeren van een onderzoek met 872 mensen met melanoom, waarbij ze de associatie vonden tussen hun vitamine D-gehalte en de ernst van hun verwondingen en de kans op een terugval.

Het onderzoek toonde aan dat vitamine D-tekort direct gerelateerd is aan het begin van hartziekten, lagere botdichtheid en slechte algemene gezondheidstoestand.

Dr. Julia A. Newton-bisschop, een van de auteurs van het onderzoek, legt uit dat het tekort aan vitamine D gunstig is voor de ontwikkeling van melanoomtumoren, het meest agressieve type huidkanker en met het hoogste sterftecijfer.

De meeste huidkankers komen voor bij mensen met een lichte huid en hoge leeftijd, die verschijnen in delen van het lichaam die het meest worden blootgesteld aan zonlicht, zoals: gezicht, nek, handen en armen. Mensen met een verzwakt immuunsysteem zijn er ook vatbaarder voor.

Secrets of the Federal Reserve: U.S. Economy, Finance and Wealth (September 2019).