Immunoglobine werkt niet als de vrouw eerder is gesensibiliseerd. Om dit te weten, is het noodzakelijk om de indirecte Coombs-test uit te voeren, een bloedtest opgenomen in het prenatale protocol dat de aanwezigheid detecteert van antilichamen die incompatibiliteit tussen het bloed van de moeder en de foetus zouden kunnen veroorzaken. Deze test wordt uitgevoerd tussen de achtste en negende week van de zwangerschap en moet worden herhaald in week 26 en, in geval van twijfel, in week 34.

Als het resultaat positief is, stellen sommige artsen voor om een ​​vruchtwaterpunctie uit te voeren om te bepalen of de foetus Rh-positief of Rh-negatief is (sommige experimenten wijzen op de mogelijkheid om de foetale Rh te bepalen uit een monster van maternaal plasma wat de behoefte zou verminderen van het beoefenen van een vruchtwaterpunctie, die een zeer klein risico op een miskraam vertoont).

Als de foetus Rh-positief is of als de factor onbekend is, zal de arts de antilichaamspiegels in het bloed van de moeder meten als de zwangerschap vordert: als het aantal erg hoog is, worden speciale tests aanbevolen. Ze kunnen helpen bepalen of de baby Rh-intolerantie ontwikkelt.

How childhood trauma affects health across a lifetime | Nadine Burke Harris (Oktober 2019).