de nucleaire magnetische resonantie (NMR) het is een diagnostische test waarmee beelden van de binnenkant van het lichaam worden verkregen. Het is gebaseerd op de verwerking van radiogolven die door de patiënt gaan en die wordt onderworpen aan een krachtig magnetisch veld. In tegenstelling tot CT of eenvoudige röntgenfoto's maakt het geen gebruik van ioniserende straling (röntgenstraling).

Nucleaire magnetische resonantie maakt het mogelijk om zeer gedetailleerde beelden van het lichaam te verkrijgen, in twee en drie dimensies en vanuit elk perspectief. Het kan informatie verschaffen over pathologieën die niet worden gezien met andere beeldvormingstechnieken zoals echografie of CT. Het wordt ook gebruikt wanneer andere beeldvormingstests zijn gecontra-indiceerd, zoals in het geval van jodium contrast-allergie die wordt gebruikt in de CAT-scan.

Voor de realisatie moet de patiënt in een machine stappen, wat de patiënten als een grote beschrijven wasmachineen moet 30-60 minuten binnen blijven. Er zijn NMRM-apparaten open dat kan worden gebruikt bij mensen met claustrofobie. Deze apparaten zijn niet in veel centra beschikbaar en de verkregen beelden hebben een lagere kwaliteit dan die verkregen met standaard gesloten apparaten.

MRI-scan - Wat kun je verwachten bij een MRI? (November 2019).