de audiometrie Het is een test die het vermogen van een persoon om naar geluiden te luisteren, kent. Evalueert de correcte werking van het menselijke gehoorsysteem. Een correcte hoorzitting is een proces dat deze stappen volgt:

  1. Ontvangst van geluiden in het oor- of oorpaviljoen, waardoor we kunnen differentiëren van waar een geluid wordt uitgezonden.
  2. Overgang van geluid door de gehoorgang.
  3. Schok van het geluid in het trommelvlies, waardoor het trilt alsof het een trommel is.
  4. Transmissie van de trilling door de ketting van gehoorbeentjes, die het trommelvlies verbinden met het slakkenhuis.
  5. Conversie van trillingen naar elektrische impulsen in het slakkenhuis.
  6. Interpretatie van neuronale signalen in de hersenen.

Een audiometrie vertelt ons niet precies welke fase van het hoorproces niet correct werkt, maar wel of het gehoor is veranderd in het deel van de geluidsoverdracht of -trillingen (transmissie doofheid) of in het deel dat het meest met het zenuwstelsel te maken heeft (perceptieve doofheid), wat veel helpt bij het bepalen van de meest effectieve behandeling.

Om de testgeluiden uit te voeren die zijn aangepast in hun intensiteit en toon, worden ze gebruikt. Intensiteit is het volume dat een geluid heeft en wordt gemeten in decibel; en de toon verwijst naar hoe hoog of laag een geluid wordt gehoord en gemeten in Hertz. De geluiden die de mens kan horen hebben 20-150 dB (vanaf 85 dB kunnen de oren beschadigd raken) en 20-20000 Hz.

Audiometrie subtitle.avi (September 2019).