de bronchiolitis Het is een ontstekingsziekte die uitsluitend de bronchiolen aantast en snel een blokkering van de luchtwegen veroorzaakt. de bronchioles ze zijn de voorlaatste tak van de bronchiën, vóór de longblaasjes. Ze bevinden zich aan het einde van de bronchiën en zijn verantwoordelijk voor het verspreiden van de geïnspireerde lucht om de longblaasjes te bereiken waar de uitwisseling van gassen (zuurstof en koolstofdioxide) zal plaatsvinden.

de bronchiolitis obliterans het bestaat uit de hersenschudding of fibrose van een eerdere ontsteking rond de bronchiolen. Het kan van onbekende oorsprong zijn of geassocieerd zijn met verschillende ziekten.

Het is bekend dat bronchiolitis een complicatie is die optreedt na het inademen van toxische stoffen (lachgas, zwaveldioxide, schoonmaakproducten of gassen afkomstig van verbranding) of na virale infecties van de luchtwegen (adenovirus, respiratoir syncytieel virus).

Een van de meest voorkomende vormen van presentatie van dit gezondheidsprobleem is dat geassocieerd met beenmerg-, long- of long- en harttransplantaties, wat wordt beschouwd als een vorm van afstoting van het getransplanteerde orgaan. Het wordt ook geassocieerd met ziekten van het bindweefsel, met name reumatoïde artritis.

De behandeling is meestal niet effectief bij de genezing, wat in veel gevallen leidt tot chronische respiratoire insufficiëntie en sterftecijfers van bijna 50% in gevallen geassocieerd met transplantatiepatiënten.

Bronchiolitis: Signs, Symptoms and Care (November 2019).