de Chi Nei Tsang is een therapie die werkt met buikmassage, met de bedoeling om dit deel van het lichaam te helpen is goed. "Chi" betekent energie en "Nei Tsang" interne organen, en deze millennial massage is gebaseerd op de Taoistische filosofie, dat verdedigt dat de buik het centrum van ons organisme is en dat daarom zorgdragen voor zichzelf, aangezien het begunstigen van de stroom van energie en het loslaten van de spanningen die daar zijn geaccumuleerd bijdraagt ​​aan vitale organen die correct functioneren en helpt om zich goed te voelen, allebei fysiek als mentaal.

Wanneer we verliefd zijn, lijken we vlinders in onze maag te voelen, terwijl wanneer we verdrietig, nerveus zijn of angstig of bezorgd zijn, het is alsof we een knoop hebben. Twee sensaties, twee soorten gevoelens heel verschillend en die echter worden weerspiegeld in hetzelfde gebied van ons lichaam.

Een verklaring voor dit merkwaardige toeval wordt opnieuw gebracht door de oosterse filosofie, die erop wijst dat de buik het centrum van het menselijk lichaam is, omdat het precies op deze plaats is waar de energieën afkomstig van zowel de aarde als de lucht elkaar kruisen. . Om deze reden is het noodzakelijk dat dit "kruispunt" vrij is van fysieke en psychologische blokkades, zodat het lichaam correct kan functioneren.

De taoïstische filosofie waarop de Chi Nei Tsang is gebaseerd, begrijpt dat elk orgaan reflecteert of accumuleert bepaalde gevoelens, zodat we door het werken met elk van deze organen bepaalde sensaties kunnen verbeteren die de persoon kunnen blokkeren of beïnvloeden.

Ask the Expert - What is Chi Nei Tsang? Part 1 (September 2019).