de infectieuze mononucleosis is een ziekte veroorzaakt door het Epstein-Barr-virus (EBV), de herpes-viridae-familie, die ook bekend staat als zoenziekte of glandulaire koorts.

de EBV-infectie Het komt zeer vaak voor bij adolescenten en jonge volwassenen in ontwikkelde landen, zijnde de meerderheid van de volwassenen die seropositief zijn met betrekking tot EBV. De primaire infectie is meestal asymptomatisch en treedt meestal op tijdens de kinderjaren (de hoogste incidentie komt voor bij kinderen tussen 4 en 12 jaar).

Hoe wordt infectieuze mononucleosis overgedragen?

deEpstein-Barr-virus (EBV) wordt verspreid door contact met het speeksel van een geïnfecteerd persoon, door kussen, gereedschap geïmpregneerd met speeksel, hoesten en inademen van druppels speeksel. Seksuele overdracht is ook mogelijk door bloedtransfusies en het delen van naalden en spuiten, hoewel dit minder frequent is.

Het infectieuze mononucleosis-virus penetreert door de orofarynx en produceert een infectie die voornamelijk de lymfeklieren, de tonsillen, de lever en de milt aantast.

de incubatieperiode na infectie duurt het ongeveer 30 tot 50 dagen. Deze ziekte is niet erg besmettelijk vanwege het feit dat de meeste mensen die gevoelig zijn om in contact te komen met de getroffenen al immuun zijn voor de ziekte, waardoor epidemieën zeldzaam zijn.

Herpes (oral & genital) - causes, symptoms, diagnosis, treatment, pathology (Oktober 2019).