Wat is een obsessief-compulsieve stoornis?

de Obsessief-compulsieve stoornis (OCD) Het behoort tot de zogenaamde angststoornissen. Deze angststoornissen zijn de groep van psychiatrische stoornissen die het meest voorkomt onder de algemene bevolking, en de specifieke fobie (angst voor iets concreets) blijkt de meest frequente psychiatrische diagnose te zijn. Tot deze groep behoort ook de crisis van de angst, de meest voorkomende psychiatrische noodsituatie.

OCD wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van obsessies en compulsies die ongemak veroorzaken en interfereren in het dagelijks leven van degenen die er last van hebben.

De werkelijke frequentie van de stoornis is onbekend, omdat de meeste vormen zijn gering en patiënten komen nooit om te raadplegen voor hun symptomen, maar er wordt geschat dat het ongeveer 2% van de bevolking treft, in een gelijk aantal mannen dan vrouwen. Sommige studies suggereren dat er meer bij alleenstaanden is dan bij gehuwden, hoewel het moeilijk is om te bepalen of dit te wijten is aan de gevolgen van de symptomen of niet. Het lijkt ook vaker voor te komen in de hogere sociale klassen en bij mensen met een hoog IQ, maar het is nog niet volledig bewezen.

De leeftijd waarop de eerste symptomen verschijnen is altijd moeilijk te specificeren omdat ze kunnen worden verward met persoonlijkheidskenmerken, maar het is tussen de 20 en 40 jaar oud; De meeste gevallen vertonen een actieve klinische status vóór de leeftijd van 20 jaar en slechts 15% na de leeftijd van 35 jaar.

`Documentaire' OCD in mijn hoofd (November 2019).