Uitstel (of uitstelgedrag) is de daad van 'dingen achterlaten voor morgen'. Wanneer deze houding in ons leven te vaak wordt herhaald, is dit een belangrijke beperking om onze doelen te bereiken, zowel banaal (bijvoorbeeld een hobby) als belangrijk (sommige voorbeelden: dagelijkse taken uitvoeren, studeren voor een examen of beslissen een auto kopen).

Uitstel is een misleiding voor onszelf die kan veranderen in agressie, omdat we maatregelen nemen om die dingen te bereiken waar we zo naar verlangen en waarmee we gedroomd hebben. Dit alles kan leiden tot het verlies van eigen vertrouwen en twijfels over de eigen mogelijkheden.

Gevolgen van uitstel

Voorbij de valse opluchting die ons in eerste instantie kan genereren, stelt eindeloos uitstellen een grote slijtage voor die, naarmate de situatie voortschrijdt, negatieve emoties in u kan opwekken zoals schuldgevoelens, angst, frustratie en zelfs depressie.

Deze negatieve emotionaliteit wordt gecombineerd met prestatieproblemen die kunnen leiden tot sociale, werk- en gezinsrepressies. Daarom kan uitstel een hoge mate van interferentie in ons dagelijks leven veroorzaken.

Over het algemeen neigen we er meer naar om die dingen uit te stellen die we zelf zeggen dat we willen doen, dan die dingen die andere mensen ons opdragen. De angst voor negatieve evaluatie die andere mensen van onszelf kunnen maken, is een van de verklaringen voor dit feit.

De enige tip die werkt tegen uitstellen! | Selfhelp Sanny (Oktober 2019).